යලි නිරුවත් වු අනෝමා

July 24, 2016

අනෝමා ජිනාදරී ආයිමත් අඩනිරුවත් සේයා රූ කීපයක් එළි දක්වලා. ඇය තමන්ගේ ෆේස්බුක් ගිණුම හරහා තමා මේ පින්තුර ඉදිරිපත් කරන්නේ.

 

13707744_1056271671128642_8979420746850152500_n 13754666_1056272017795274_3131898422690729323_n 13781788_1056272301128579_2546164954765322097_n

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p