රටක් අවදි කරවන නිල් දියවර

July 26, 2016

මොරගහකන්ද කළු ගඟ ප්‍රධාන වේල්ලේ නිධන් වස්තු තැන්පත් කිරීමේ ජාතික මහෝත්සවය ජනපති ප්‍රධානත්වයෙන්

“රටක් අවදි කරවන නිල් දියවර” තේමාව යටතේ මොරගහකන්ද කඑ ගග සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියේ කඑ ගග ප්‍රධාන වේල්ලේ නිධන් වස්තු තැන්පත් කිරීමේ ජාතික මහෝත්සවය ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  (25) පෙරවරුවේ පැවැත්විණි.

13606808_10154225934246327_8448127387893174455_n 13615330_10154225935556327_6758991443335892009_n 13626476_10154225934671327_1432343504515163518_n 13627205_10154225934736327_7548846641871995944_n 13654309_10154225935246327_2440442832200607052_n 13654411_10154225934466327_2403073372973555090_n 13728902_10154225935271327_2757531804532811702_n 13754256_10154225935086327_3059957674672674238_n 13775920_10154225934241327_8192585064355205846_n 13781667_10154225935061327_4985511535479659886_n 13782209_10154225935071327_8877826198130759259_n 13770413_10154225935241327_1785079689411909971_n

Sammy

Previous story Next story

Leave a comment

t

o

p